Enne ortodontilise ravi alustamist tuleb tavaliselt patsientide poolt arstile palju küsimusi. Üha populaarsemaks on saanud küsimus, et kas ravi tuleks teostada breketite või kapedega. Kuidas seda otsustada?

Tähtis on siin kohal ära mainida, et ei ole olemas “ainuõiget” lahendust. Kõige olulisem ravi puhul on teostada õige raviplaan koos mudelite, fotode ja röntgenitega. Raviplaani koostamisel peab arst ka lähtuma patsiendi ootustest ja soovidest.

Üks ortodontiline aparaat ei ole ilmtingimata parem kui teine. Eelkõige saab siin määravaks ravi keerukus ja patsiendi elustiil.

kaped vs breketid

 

Kumba siis eelistada, kaped või breketid?


Selleks, et sul oleks lihtsam otsustada, kas sulle sobivad rohkem kaped või breketid, toome siinkohal välja mõlema ravi eripärad.

 

Hammaste korrigeerimine breketitega ja selle ravi eripärad

Nähtavus

Breketeid on olemas erinevaid. Kõige traditsioonilisemad metallbreketid on kõige silmatorkavamakd. On olemas ka nö valged breketid ehk keraamilised breketid. Kõige esteetilisemad on lingvaalsed breketid ehk need, mis kleebitakse keele poole. Samas ei ole need keelele kõige mugavamad.

Eemaldamine

Breketeid eemaldatakse väga harva ravi kestvuse jooksul. Üldiselt jäävad breketid hammastele ravi algusest kuni lõpuni. Sellisel juhul ei ole vaja ise mõelda millegi suhu asetamsiele/eemaldamisele ja saab selle jätta arsti hooleks. Kui just breketit lahti ei hammusta, ei ole breketit ka võimalik ära kaotada.

Mugavus

Pärast breketite kleepimist on vajalik kõigepealt nendega harjuda. Nad võivad hõõruda põse ja huule limaskesta. Breketikaare otsad võivad torkida põse limaskesta. Breketi või breketikaare lahti tulemisel on vajalik esmaabi korras pöörduda oma arsti vastuvõtule, sest lahti tulnud osa võib hakata haiget tegema.

Hügieen

Breketravi ajal on kindlasti oluline jälgida korralikku suõõne hügieeni. Hammaste puhastamine saab olema keerulisem kui ilma breketiteta. Vajalik on spetsiaalse hambaniidi ja hambavaheharjakeste kasutamine. Arvestama peab, et söök võib jääda breketite ja hammaste vahele. Võib ka juhtuda, et raviarst eemaldab breketid enne ravi lõppu, sest patsiendi hügieen ei ole piisav ja sellisel juhul riskitakse “valgete laikude tekkega” (algav kaaries).

Söömine

Breketravi ajal ei saa süüa väga kleepuvaid ja kõvasid toite, sest sellega kaasneb oht breketi lahti hammustamiseks. Soovitatav on toit võimalikult väikesteks tükkideks lõigata.

 

Hammaste korrigeerimine kapedega ja selle ravi eripärad

 

Nähtavus

Kaped on hetkel kõige vähem nähtavamad ortodontilised vahendid hammaste liigutamiseks. Kaped on tehtud spetsiaalsest läbipaistvast materjalist ja hammastele lisatud attatchmendid (hyperlink) on hammastega ühte värvi.

Eemaldamine

Kapesid on võimalik ära võtta ja suhu tagasi asetada vastavalt vajadusele. Soovitatav on neid hoida suus 22h ööpäevas. Juhul kui on vajadus mõni üksik päev kanda kapesid vähem kui 22h, on see võimalik. Sellisel juhul tuleb sama kapet kanda päeva-kahe võrra kauem edaspidi.

Kapede eemaldamisega kaasneb oht, et kaped võivad ära kaduda. Samuti peab jälgima ise aega, kaua kapesid on kantud ja vahetama neid vastavalt arsti juhistele.

Mugavus

Nii nagu ka breketitega võtab kapedega harjumine mõnevõrra aega. Kõige rohkem vajab harjumist nende eemaldamine enne sööki ja pärast tagasi suhu asetamine. Samuti võib olla ka alguses häiritud diktsioon. Üldiselt paari nädala jooksul harjutakse kapedega ära ja ka diktsioon muutub paremaks.

Hügieen

Hammaste pesemine ja niiditamine ei muutu kapede kandmise ajal, sest kapesid on võimalik eemaldada. Küll aga lisandub hammaste pesule ka kapede puhastamine ja hooldus (hyperlink).

Söömine

Kaped suus on lubatud juua ainult vett. Muude jookide tarbimiseks ja söömiseks on vajalik kaped eemaldada. Kapede kandmise ajal kõige muu joomine peale vee võib tekitada hammastest kahjustusi. Jook jääb hammaste ja kape vahele, suhkur saab toimida hammastele kahjustavalt ilma, et sülg puhastaks ja neutraliseeriks hammaste pindasid.

Pärast sööki, enne kapede suhu asetamist, tuleks veenduda, et hammastele ei jäänud toidujääke. Suuõõne hügieen on kindlasti ka kapede kandmise ajal kõrgendatud tähelepanu all.

 

Kaped vs breketid – kumb jääb lõpuks peale?

Mõlemal ravimeetodil on oma eelised ja sobivus sõltub patsiendi individuaalsetest vajadustest ja hambumuse eripäradest. Siin on mõned näited, millal võiks eelistada kaperavi või breketeid:

Kaperavi sobib hästi:

  1. Kerge kuni mõõduka hambumuse parandamiseks – kaped on tõhusad kergete kuni mõõdukate hambumusanomaaliate korral, nagu näiteks nähtavad hambavahed, üksteise otsas olevad hambad või kergelt kõverad hambad.
  2. Täiskasvanutele – paljud täiskasvanud eelistavad kaperavi, see on vähem märgatav ja sobib paremini igapäevaellu.
  3. Patsientidele, kes soovivad paindlikkust – kuna kapesid saab eemaldada, sobivad need inimestele, kes soovivad vahel kapesid ära võtta (näiteks erilistel sündmustel).

 

Breketid sobivad hästi:

  1. Keerukamate hambumusanomaaliate korral – breketid on tõhusad raskemate hambumusprobleemide korral, nagu risthambumus, avatud – või sügav hambumus.
  2. Noorematele patsientidele – lapsed ja teismelised on sageli vähem mures esteetika pärast ja neil on vaja ravi, mis ei sõltu nende pühendumusest (nagu kapede kandmine kindla arvu tunde päevas).
  3. Püsiv ravi – breketid on püsivalt kinnitatud hammaste külge, mis tähendab, et ravi toimub pidevalt, olenemata patsiendi tegevusest.

 

Nagu me näeme, siis kas valides kas kaped või breketid tuleb arvestada mitmete erinevate faktoritega. Lõplik otsus sõltub alati patsiendi vajadustest ja ortodonti soovitustest. Oluline on arutada oma ortodontiga kõiki võimalikke ravivõimalusi ja otsustada, milline neist on just sinu või sinu lapse jaoks parim.