PROTEESIMINE

Proteesimine on hamba või selle osa asendamine konstruktsiooniga, mis valmistatakse hambalaboris.

Hammaste proteesimine on vajalik juhtudel, kui hammaskonnas on puuduvaid või väga lagunenud krooniosaga hambaid. Proteesidega saab asendada ja taastada nii üksikuid hambaid kui ka tervet hambarida.

Puuduvate hammaste asendamiseks või kujundamiseks proteesidega on mitmeid võimalusi. Peamiselt saab hambaproteesid jaotada selle järgi, kas need on suust eemaldatavad, suhu fikseeritud või kahe eelneva kombinatsioon.

 • Suust mitte-eemaldatav ehk fikseeritud hambaprotees on selline, mida patsient ei saa suuõõnest ilma hambaarsti abita eemaldada.
 • Suust eemaldatavad hambaproteesid võivad asendada tervet hambakaart (totaalproteesid), või siis mitut puuduvat hammast (osaline protees).
 • Nende kahe eelneva kombineerimine ühendab endas nii suust eemaldatavat kui ka suhu fikseeritud osa ja tagab suust eemaldatavale proteesiosale parema püsivuse.

Lisaks saab ka proteese veel kinnitada implantaatidele, seda nii üksiku hamba asendamise korral kui ka terve hambarea taastamiseks.

Raviplaani koostamisel ja proteesitüübi valikul lähtutakse meditsiinilistest näidustustest, patsiendi suuõõne seisundist ja kliendi eelistustest.

HAMBAPROTEESIDE JAOTUS

1. Suust mitte-eemaldatavad ehk fikseeritud proteesid

 • Laminaadid – täiskeraamilised esihammastele asetatavad katted. Laminaatide abil saab muuta hammaste värvi, kuju ja veidi ka suurust ja asendit. Laminaatidest saab lugeda lähemalt SIIT!
 • NonPrep laminaadid – laminaadid, mis ei vaja oma hamba eelnevat lihvimist ehk prepareerimist. Loe NonPrep laminaatidest lähemalt SIIT!
 • Panus (inlay, onlay) – mikroprotees e. laboris valmistatud hambatäidis, mis taastab täiuslikult üksiku hamba anatoomia. Võimalik teha erinevatest materjalidest (keraamika, väärismetall, zirkoonium).
 • Tihvtkönt – lagunenud krooniosaga hammastel valmistatakse juurekanalisse tihvt (metallist, fiibermaterjalist), mis aitab fikseerida tehiskrooni.
 • Hambakroon – tehiskroon (täiskeraamikast, väärismetallist, metallokeraamikast, zirkooniumist), millega kaetakse esteetilistel või fuktsionaalsetel näidustustel patsiendi hammas. Loe lähemalt, mis on hambakroon.
 • Sildprotees – puuduvate hammaste asendamiseks kasutatav proteesitüüp, mille puhul kinnitatakse puuduvad hambad olemasolevate tugihammaste külge. Kasutatakse väga erinevaid materjale (v.t. kroonid).

2. Suust eemaldatavad proteesid

Osalised proteesid

Patsiendil on osaliselt säilinud oma hammaskond.

 • Tugibüügelprotees – metallkarkassi ja plastmassist baasisega protees, fiksatsioonielementidena kasutatakse metallist täpseid klambreid.
 • Plaatprotees – plastmassist valmistatud protees.

Totaalproteesid

Hammaste asendamiseks täieliku hambutuse puhul. On kasutusel erinevat liiki plastmasse. Võimalik paigaldada pehme vooderdus baasisele.

3. Kombineeritud proteesid

Selle proteesitüübi puhul on ühendatud fikseeritud ja eemaldatav protees. Proteesiliikide kombineerimine annab eemaldatavate proteeside parema püsivuse.

 • Lukkudega fikseeruv protees – Patsiendi hammastele asetatakse kunstkroonid, nendele on kinnitatud fiksatsioonielemendid ehk lukud. Puuduvad hambad asendatakse eemaldatava proteesiga, mis kinnitub lukkude külge.
 • Juurelukkudega fikseeruv protees Kui patsiendil säilinud vähe hambaid, kuid olemasolevate hammaste juurekanalid on korrektselt ravitud. Patsiendi oma hammaste juurekanalitesse kinnitatakse spetsiaalsed fiksatsioonielemendid ehk juurelukud ja eemaldatav protees fikseerub lukkude abil.
 • Teleskoopproteesid – Olemasolevatele hammastele kinnitatakse spetsiaalse kujuga metallist alus- ehk primaarkroonid. Eemaldatava proteesiosa küljes on sekundaarkroonid ning fiksatsioon toimub primaar- ja sekundaarkroonide vahelist hõõrdejõudu kasutades.

4. Implantaatidele kinnitatavad proteesid

Kasutame kvaliteetseid Ankylos, Straumann ja MegaGen süsteemi implantaate.

Implantaatidele saab kinnitada nii üksikuid hambakroone, kui sildproteese. Võimalik on taastada terveid hambaridu. Implantaadi tugipostidele saab kinnitada ka eemaldatavaid proteese.

Soovitav on kasutada implantaate üksikute hammaste asendamiseks, et vältida naaberhammaste lihvimist.

Suurepärase võimaluse annavad implantaadid halvasti püsivate totaalproteeside püsivuse parandamiseks, sel juhul tegemist kombineeritud proteesidega, mis kinnituvad lukkudega implantaatidele. Antud ravimeetod annab patsiendile suurema mugavuse ja kindlustunde ning parandab oluliselt elukvaliteeti.

BRONEERI AEG

Broneeri vastuvõtuaeg mugavalt meie online broneerimisüsteemis või võta ühendust sobiva kliinikuga