Ravijärjekorra pidamise reeglid Maxilla Hambakliinikus

01.01.2018

Vastuvõtule saab registreerida Tallinna Novira Plaza , Tartu ja Elva kliinikus E-R 8.00 – 20.00, Tallinna Rotermanni kliinikus E-R 9:00-19:00.

 • telefoni teel
 • suuliselt kohapeal
 • internetis kodulehe kaudu – www.maxilla.ee/broneering (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine)
 • e-posti teel

 

Patsientide vastuvõtt on korraldatud järgmiselt:

 • Iga patsiendi vastuvõtuks on arvestatud 45-50 minutit
 • vältimatut arstiabi antakse patsiendile raviasutusse pöördumisel esimesel võimalusel (esimesel vabal hetkel).
 • plaanilisele ravile saamine toimub eelregistreerimise teel

 

Kuni 19-aastaste laste eelregistreerimisel antakse välja üks konsultatsiooni aeg iga arsti 6-tunnise vastuvõtu kohta. Järjekorda registreerimine toimub hambaraviprogrammis Hammas. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:

 • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • patsiendi kontaktandmed (telefoninumber ja olemasolul e-posti aadress)
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
 • planeeritav vastuvõtu aeg
 • vastuvõtva arsti nimi

 

Patsiendile teatakse vastuvõtu kuupäev, kellaaeg, vastuvõtva arsti nimi. Vastuvõtu meeldetuletus saadetakse patsiendile ka SMS-i teel päev enne vastuvõtu aega. Patsiendi e-maili aadressi olemasolul saadetakse meeldetuletus ka elektronposti teel.

Plaanilise ravi korras vastuvõtule registreerimisel pakutakse patsiendile järjekorras esimest vaba vastuvõtuaega. Selle patsiendile mittesobimise korral antakse patsiendile võimalus valida sobiv aeg esimsele ajale järgnevate vabade aegade hulgast.

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest ette hiljemat ühe tööpäeva jooksul arvestades muudatuse tegemisest ja säilitatakse teave koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

Patsiendi hilinemisel võstuvõtule võib ta kaotada õiguse vastuvõtule samal päeval. Sel juhul määratakse patisendile uus järekorras esimene vaba vastuvõtuaeg.

Ravijärjekorra maksimumpikkus on:

 • alla 19 a. laste hambaravile 2 kuud
 • näo- ja lõualuukirurgi vastuvõtule kuni 6 nädalat.

Teised vastuvõtuajad on arvestatud korduvvisiitidele vastavalt diagnoosile ja ravimetoodikale.