Korra aastas viib Maxilla AS läbi patsientide rahulolu uuringu, kus kogutakse vabatahtlikkuse alusel anonüümselt infot patsientide rahulolu kohta Maxilla Hambakliiniku ja seal osutatavate teenuste kohta.

Ankeeti saab täita Tallinna Maxilla Hambakliinikus ja Tartu Maxilla Hambakliinikus kohapeal või läbi interneti küsitlusevormi.

Interneti küsitlusevormile saate vastata siit. 

Maxilla Hambakliinik kasutab läbi interneti vastuste kogumiseks Google küsitlustevormi. Küsimustele vastamine on 100% anonüümne ja vabatahtlik.

Patsientide rahulolu uuringu kokkuvõte 2017

Patsientide rahulolu uuringu kokkuvõte 2018