Kaebuste lahendamise kord Maxilla Hambakliinikus

01.01.2018

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr. 84 on reguleeritud patsientide poolt esitatud kaebuste lahendamise kord.

Rahulolematuse korral on võimalik pöörduda:

 

 • Tervishoiuteenust osutava ettevõtte osakonnajuhataja poole

 

Igas Maxilla Hambakliiniku osakonnas vastutab kaebuste menetlemise protseduuri eest osakonnajuhataja.

Kaebuseid on võimalik esitada

 

 1.      Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna poole

 

 • Harju osakond

Lastekodu 48, 10114, Tallinn

Telefon: 6 696 630

E-post: info@haigekassa.ee

 

 • Tartu osakond

Põllu 1a, 50303, Tartu

Telefon: 6 696 630

E-post: info@haigekassa.ee

 

 1.       Terviseameti poole

Paldiski mnt 81, 10617, Tallinn

Telefon: 6 943 500

E-post: kesk@terviseamet.ee

 

Kaebuse iseloom ja nende menetlemise kord AS Maxillas.

 

  

 •        Suuline kaebus
  Kogu raviasutuse personal on kohustatud kaebusega seotud probleeme lahendama oma pädevuse piires. Kui vestluse käigus ei õnnestu probleemi lahendada, täidetakse (kaebaja) kaebuste registreerimise vorm ja edastatakse see 24 tunni jooksul osakonnajuhatajale.

Kaebuse laekumise puhul võtab osakonnajuhataja lähima 20 tööpäeva jooksul ühendust kaebuse esitajaga, et temaga vestelda, arutada tekkinud probleemi ja see lahendada.

 •      Ametlikud kaebused

Ametlike kaebuste hulka kuuluvad paberkandjal või elektrooniliselt esitatud kaebused, mis vajavad pikemat uurimist. Antud kaebus peab olema allkirjastatud. Osakonnajuhtaja on kohustatud selgitama asjaolud ja vastama kaebusele 20 tööpäeva jooksul.

Ametliku kaebuse menetlemise protsess

 • Kaebus registreeritakse ettepanekute ja kaebuste registris.
 • Osakonnajuhataja algatab uurimise selgitamaks asjaolusid. Kaebusele vastamine toimub 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui kaebuse asjaolusid ei ole võimalik selgitada tähtajaks, teavitatakse sellest kaebuse esitajat.
 • Kõik kaebuse käigus esitatud dokumendid, tekkinud kirjavahetused, kaebusega seotud isikute andmed jms. dokumenteerida koos kaebuse esitaja isikuandmetega (ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja telefoninumber). Dokumentatsioonile tuleb lisada ka kaebusega seonduvalt ja selle lahendamiseks tarvitusele võetud meetmete kokkuvõte.

Kõiki kaebuse uurimise käigus võetud seletuskirju ja dokumentatsiooni säilitatakse 7 aastat.

Lae alla kaebuste arvestamise vorm – Kaebuste arvestamise vorm

Mari-Ann Abel

AS Maxilla juhatuse liige