Valitusten käsittely Maxilla Hambakliinikissa

01.01.2018

Potilaiden esittämien valitusten käsittely on säädetty Viron sosiaaliministerin asetuksen nro 84 mukaisesti.

Tyytymätön asiakas voi kääntyä:

 

 • Terveydenhoitopalvelua tarjoavan yrityksen osastonjohtajan puoleen

 

Jokaisella Maxilla Hambakliinikin osastolla valitusten käsittelystä vastaa osastonjohtaja.

Valitukset voi esittää

 • Tallinnan Maxilla Hambakliinik +372 6 601 006, tallinn@www.maxilla.ee
 • Tarton Maxilla Hambakliinik + 372 7 371 100 tartu@www.maxilla.ee
 • Elvan Maxilla Hambakliinik +372 7 356 777 elva@www.maxilla.ee

 

 1.      Viron sairausvakuutuskassan (Haigekassa) alueosaston puoleen

 

 • Harjun osasto

Lastekodu 48, 10114 Tallinn

Puhelinnumero: +372 6 696 630

Sähköpostiosoite: info@haigekassa.ee

 

 • Tarton osasto

Põllu 1a, 50303 Tartu

Puhelinnumero: +372 6 696 630

Sähköpostiosoite: info@haigekassa.ee

 

 1.  Viron Terveysviraston (Terviseamet) puoleen

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Puhelinnumero: +372 6 943 500

Sähköpostiosoite: kesk@terviseamet.ee

 

Valituksen luonne ja niiden käsittely AS Maxillassa

 

 • Puhelimitse esitetty valitus

Puhelimeen vastannut työntekijä täyttää valituslomakkeen ja välittää valituksen 24 tunnin kuluessa osastonjohtajalle.

 •  Suullinen valitus

Koko klinikan henkilökunta on velvollinen ratkaisemaan valitukseen liittyviä ongelmia pätevyytensä sallimissa rajoissa. Jos ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan keskustelemalla, täytetään valituslomake ja se välitetään 24 tunnin kuluessa osastonjohtajalle.

Valituksen saavuttua osastonjohtaja ottaa valituksen esittäjään yhteyttä 3 työpäivän kuluessa keskustellakseen tämän kanssa ongelmasta ja sen ratkaisemisesta.

 • Viralliset valitukset

Virallisia valituksia ovat paperilla tai sähköisesti esitetyt valitukset, jotka tarvitsevat pidempää selvittämistä. Kyseisen valituksen tulee olla allekirjoitettu. Osastonjohtajalla on velvollisuus selvittää yksityiskohdat ja vastata valitukseen 20 kalenteripäivän kuluessa.

Virallisen valituksen käsittelyprosessi

 • Valitus kirjataan ehdotusten ja valitusten rekisteriin.
 • Osastonjohtaja aloittaa tutkinnan yksityiskohtien selvittämiseksi. Valitukseen vastaaminen tapahtuu 20 kalenteripäivän kuluessa. Jos valituksen yksityiskohtia ei ole mahdollista selvittää määräaikaan mennessä, siitä ilmoitetaan valituksen esittäjälle.
 • Kaikki valituksen yhteydessä esitetyt asiakirjat, kirjeenvaihto, valitukseen liittyvien henkilöiden tiedot jne. dokumentoidaan yhdessä valituksen esittäjän henkilötietojen kanssa (etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero). Dokumentointiin tulee lisätä myös yhteenveto valitukseen liittyvistä ja sen ratkaisemiseksi käyttöön otetuista menetelmistä.

Kaikkia valituksen tutkinnan yhteydessä otettuja selvityksiä ja dokumentointia säilytetään 7 vuotta.

Lataa valituslomake – Valituslomake

Mari-Ann Abel

AS Maxillan hallituksen jäsen