MAXILLAN YHTEISTYÖ VIRON SAIRAUSKASSAN (TERVISEKASSA)

Tervisekassa


Maxilla Hambaklinik on tehnyt Viron sairauskassan (Tervisekassa) kanssa seuraavat sopimukset:

  • Alle 19-vuotiaiden vakuutettujen henkilöiden hoitosopimus
  • Alle 19-vuotiaiden vakuutettujen henkilöiden ortodontiasopimus
  • Suu- ja leukakirurgian sopimus
  • Proteesien korvaussopimus

Potilaan on maksettava Tervisekassa korvaamasta vastaanotosta 5 euron käyntimaksu.

Maxilla AS ei ole solminut sopimusta aikuisten hammashoidon korvaamisesta.

Alle 19-vuotiaiden lasten hammashoito jatkuu muutoksitta.

Potilas, joka haluaa tarkempaa tietoa Viron sairauskassan korvaamista palveluista, voi ottaa yhteyttä sairausvakuutuskassaan:

  • Puhelin: +372 669 6630
  • Sähköposti: info@tervisekassa.ee
  • Verkkosivusto: https://www.tervisekassa.ee/en

Lisätietoa aikuisten hammashoitokorvauksesta saa täältä.