Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteeside hüvitise summat kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Kõige olulisem:

 • 2018. aastasse hambaarstiaega broneerides tasub arstilt küsida, kas ta on sõlminud haigekassaga lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada või plaanib seda lepingut sõlmida.
 • Võimalusel tasub aja kinnipanemisega veidi oodata ning teha seda jaanuari teises pooles.
 • Alates 2018. aastast arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.
 • Seoses muudatusega saab 2017. aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31. jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuarit esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.

Veendu alati enne hambaarsti juurde minekut, kas arst on haigekassa partner ja pakub proteeside hüvitist.

Alates 1. juulist 2017 on hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks 260 eurot.

Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiab edaspidi haigekassa kaardirakenduselt. Uus kord aitab paremini jälgida proteesiteenuseid ja nende kvaliteeti ning patsiendi omaosalus aitab jagatud vastutusena motiveerida inimesi jätkuvalt hoidma oma suutervist.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

 • Töövõimetuspensionäridel;
 • Vanaduspensionäridel;
 • Osalise või puuduva töövõimega inimestel;
 • Üle 63-aastastel inimestel.

Pane tähele!

Millal täitub kolm aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast limiidiperioodi arvestama päevast, millal proteesid valmis said. Uuesti tekib proteesihüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

 

 

Hüvitise näidis

 • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

 • 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot – 195,78 eurot = 59,87 eurot).

 • Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise limiit 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteeesi teenuseid, on tal õigus täiendavale mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2018. aasta 8.maist.

   

Kuidas hüvitist makstakse?

Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.

Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi või riigiportaalist www.eesti.ee teenuse„Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu.