Tänapäeval kasutatakse ortodontiliste raviaparaatidena peamiselt breketeid. Breketsüsteeme on väga palju ja erinevaid breketeid kasutatakse erinevatel näidustustel. Vastavalt diagnoosile valib arst ka sobiva breketsüsteemi.

Mis on iseligeeruvad breketid ja mis puhkudel neid kasutatakse?

Uuema põlvkonna breketid on iseligeeruvad. Iseligeeruvate breketite puhul ei kasutata breketi ja kaare ühendamiseks kummist ligatuuri, mistõttu väheneb hõõrdejõud breketi ja kaare vahel ning tänu sellele peaks kiirenema ka ortodontiline ravi.

Iseligeeruvad breketid on näiteks Damoni breketid, mida tehakse nii metallist kui ka plastikust ehk hambavärvi. Samuti on iseligeeruvad süsteemid SmartClip metallist breketid ja Clarity SL keraamilsed breketid.

Iseligeeruvate süsteemide puhul toimuvad pingutamised harvemini ehk visiitide vahed on pikemad. Kodune hoolitsemine on nende eest lihtsam, sest katu kogunemine breketite ümber on väiksem. Sülje isepuhastuslik jõud suudab breketitelt toiduosakesi efektiivsemalt minema toimetada kui kummiligatuuri ümbert. Seega iseligeeruvad breketid on hügieenilisemad.

Tavaline ortodontiline ravi vajab sageli ruumipuuduse korrigeerimiseks tervete hammaste eemaldamist või ülalõualuu laiendajate kasutamist ruumi loomiseks. See on aga sageli patsiendile ebamugav, ravi võtab kauem aega ning ravi tulemusena jääb kitsam hambakaar ja lamedam profiil. Iseligeeruvate Damoni breketite suureks eeliseks on see, et ruumipuuduses olevate hammaste reastamiseks, ei ole vaja nii sageli hambaid eemaldada. Põhjus on selles, et ravi ajal kasutatakse nõrkasid, bioloogiliselt talutavaid jõudusid, mis toimivad koos kehale omaste kohanemisprotsessidega, et tekitada ruumi loomulikul teel. Seetõttu saab paljusid patsiente ravida ka ilma hammaste välja tõmbamisteta.

Kokkuvõttes tuleb aga mainida, et ravida saab mõlema süsteemiga hästi – nii iseligeeruvate breketitega kui ka tavaliste breketitega kui on korralik diagnoos ja raviplaan. Ühed arstid eelistavad ühte süsteemi, teised arstid teist süsteemi. Hea arst jõuab iga süsteemiga hea lõpptulemuseni.

/Dr. Margit Kiviloo/