Aja jooksul on inimeste teadlikkus hammaste ravist tõusnud, kuid siiski on veel teemasid, mis üle kordamist ja tähelepanu vajavad. Üks nendest on tõsiasi, et puuduoleva hamba asendamist ei peeta alati oluliseks.

Siinkohal tulebki mängu teadmatus. Ei teata, et puuduva hamba korral võivad aja jooksul tekkida erinevad komplikatsioonid, mistõttu on tühimiku asendamine möödapääsmatu.

Kui kaotatud on üks esihammastest ei kahelda selle asendamises. See on esteetiliselt vajalik. Kui puudu on mõni tagumistest hammastest, mis kohe välja ei paista, ei kiirustata selle asendamisega. Kas asendama peab kõik puuduolevad hambad ja mida selle mittetegemine mõjutab, loe juba allolevast artiklist.

Puuduolev hammas või hambad tuleb võimalikult kiiresti asendada

Hamba või hammaste kaotuse korral tuleb mõelda võimalikult kiiresti edasisele ravile ehk puuduvate hammaste asendamisele. Lisaks hammaste ilusale välimusele on see väga oluline ka edasiste hambumusprobleemide vältimiseks. Pikka aega puudu olev hammas võib põhjustada mitmeid erinevaid komplikatsioone.

Mida mõjutab puuduva hamba mitte asendamine?

Puuduva hamba kõrval olevad hambad võivad hakata liikuma tekkinud tühimiku kohale ning selle tõttu võib hambumus paigast liikuda. Samuti, kui hambal ei ole kontakti vastas lõualuus oleva hambaga, võib hammas hakata lõualuu seest välja nihkuma. Halvenenud hambumus raskendab mälumist ja mõjutab suuhügieeni.

Kui puuduvat hammast ei asendata pika aja jooksul ja kõrvalolevad hambad on juba tühimiku suunas kaldunud tekib ruumipuudus. See võib takistada aga hamba asendamist asendushambaga, kui selleks ühel hetkel soov tekib. Asendushammas lihtsalt ei mahu enam endise hamba koha peale ja hambumuse taastamiseks võib olla täiendavalt vajalik ortodontiline ravi. Seega on oluline puuduv hammas võimalikult kiiresti asendada.

Puuduva hamba vastashammas vajab kontakti. Selle puudumisel võib ülemine vastashammas hakata vajuma. Ilma tavapärase koormuseta hakkab lõualuu pärast hammaste eemaldamist järk-järgult kahanema. Sellised muutused mõjutavad lisaks tervisele ka naeratuse esteetilist välimust ning inimese näokuju.

Puuduva hamba piirkonnas tekib aja möödudes ka luukadu, mis mõjutab teiste hammaste ja igemete tervist.

Puuduva hamba suu poolel vähenevad ka mälumiskontaktid. See võib põhjustada olukorra, kus inimene hakkab sööma rohkem teise suupoolega, mis võib viia alalõualiigeste vaevusteni.

Ühe hamba kaotamise tagajärjed

 • Esteetiline välimus – puuduv hammas mõjutab enesehinnangut ja julgust suhelda.
 • Naaberhammaste nihkumine – ümbritsevad hambad võivad hakata tühja koha suunas liikuma, see põhjustab hammaste asendi ja hambumuse muutuseid.
 • Kõnehäired – ühe hamba puudumisel on raske mõnda häälikut hääldada ja kõne muutub, eriti kui tegemist on esihambaga.
 • Piiratud mälumisfunktsioon – toitu on raskem närida ning ühe poole eelistamine hammustamisel põhjustab lõualuude koormuse ebaühtlast jaotumist.
 • Taanduv lõualuu – kõrval asetsevad hambad saavad liigse koormuse, mis põhjustab ülekoormuspiirkonnas luukadu.

Juhul kui kaotatud on mitu hammast või puudu on kõik hambad, siis lisaks ülalkirjeldatule lisandub veel mõjutusi nii sotsiaalsest, psühholoogilisest kui ka hambaravi valdkonnast.

Mitme või kõikide hammast kaotuse tagajärjed

 • Negatiivsed muutused välimuses – puuduvad hambad mõjutavad mitte ainult naeratust, vaid kogu välimust. Nägu muutub, kortsud süvenevad, põsed ja suunurgad vajuvad alla, lõug liigub ettepoole ja inimene näeb palju vanem välja.
 • Sotsiaalne ja psühholoogiline mõju – negatiivne muutus välimuses võib tugevalt mõjutada sotsiaalset elu ja enesehinnangut. Inimene on sunnitud varjama hambutut naeratust ja tunneb end oma välimuse tõttu ebakindlalt.
 • Piiratud mälumisfunktsioon – mitme hamba kaotus võib oluliselt mõjutada närimisvõimet. Valida saab ainult pehmemaid toite, mis pikemas perspektiivis mõjutab seedimist.
 • Lõualuu struktuuri muutused – lõualuu luu ei saa piisavalt koormust ja hakkab aegamisi kaduma, põhjustades näojoonte muutumist ja vananemise ilmingute süvenemist. Implantaatide paigaldamise protseduuri läbiviimiseks tuleb puuduvat luumahtu suurendada.
 • Kõnehäired – mitme hamba kaotus võib veelgi enam mõjutada kõnet, eriti kui kaotatud on esihambad. Tekib tugev “susistamine”, kõne muutub segaseks või isegi arusaamatuks.
 • Nõrgenenud immuunsus – hammaste kaotus sunnib toiduvalikus tegema muutusi. Piiratud dieedid põhjustavad terviseprobleeme ja vähendavad inimeste vastupanuvõimet haigustele.

Millised võimalused hamba asendamiseks on?

Hamba asendamiseks on mitmeid erinevaid viise ja sobilikeim meetod valitakse lähtuvalt patsiendi hammaste seisukorrast. Konsultatsiooni ajal tutvustame patsiendile erinevaid asendamisvõimalusi, kuulame ära tema eelistused ja vajadused. Igat konrkeetset juhtumit hinnatakse eraldi, nii leiame parima lahenduse, mis vastab ka oodatud tulemustele. Vaatame lähemalt kolme levinumat hamba asendamise viisi.

Hambaimplantaadid

Implantaat on lõualuusse paigaldatav tehisjuur, mille peale asetatakse kroon, see näeb välja ja toimib nagu päris hammas.

Implantaatidega saab asendada nii üksikut kui ka mitut puuduvat hammmast. Ühe puuduva hamba asendamise korral kinnitatakse implantaadile selle luustumise järel patsiendi oma hamba kuju ja funktsiooniga hambakroon.

Kui suus ei ole kolme või enamat hammast, võib vajalikuks osutuda implantaatsild. Selle lahenduse korral on kroonid üksteisega seotud ja sõltuvalt tühimiku suurusest toetab neid kahest või enamast implantaadist koosnev alus.

Implantaadid on parim viis puuduva hamba või hammaste asendamiseks, need on vastupidavad ja tunduvad suus täiesti loomulikena.

Puuduva hamba asendamine

Sildproteesid

Sildproteesid on kunsthambad, mis kinnitatakse naaberhammastele. Sildproteesi saab paigaldada juhul kui puuduvad hambad asuvad üksteise kõrval ja mõlemal pool kõrval on piisavalt tugevad ja terved naaberhambad. Sildproteeside puhul on märkimisväärseks miinuseks asjaolu, et selle paigaldamiseks tuleb puuduoleva hamba naaberhambad ehk nn. tugipostid lihvida. See tähendab, et olemasolevaid naaberhambaid kahjustatakse ja antud protseduur on pöördumatu.

Eemaldatavad proteesid

Traditsiooniline meetod hambakaotuse kompenseerimiseks, mida kasutatakse kui puudu on palju hambaid. Eemaldatavad proteesid võivad olla osalised või täielikud, sõltuvalt patsiendi vajadustest.

Eemaldatav protees täidab oma funktsiooni – see võimaldab inimesel süüa, rääkida, naeratada ja näeb üsna loomulik välja. Kuid miinuseks on see, et suust eemaldatavate proteeside puhul kandub toitu närides mälumiskoormus igemetele, mitte aga lõualuule nagu päris hammaste puhul. Hammaste puudumine lõualuus tekitab luu taandumise ja madaldumise ning tulevikus ei pruugi enam võimalik olla ka igemetele toetuvat proteesi kasutada.

Lisaks on eemaldatavad proteesid ebamugavad, need tuleb pärast söömist eemaldada ja puhastada. Lisaks kipuvad proteeside kinnitused aja jooksul nõrgenema, mis võib põhjustada nende liikumist suus.

Täisproteeside asemel on tänapäeval võimalus kasutada ka implantaatidele asetsevat proteesi, mis on püsivam ja patsiendi jaoks mugavam lahendus.

Mida eelistada?

Kuigi lõplik otsus sõltub konkreetsest juhtumist, siis üldiselt on hambaimplantaadid tänapäeval parim lahendus puuduvate hammaste korral. Hambaimplantaadi saab lasta paigaldada igaüks, kes on piisava tervise juures, kellel on terved igemed ja piisav luu hulk, mis implantaate paigal hoiab.

Hambaimplantaadid on tugevamad ja vastupidavamad kui sillad ja proteesid. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks võib implantaate kasutada koos teiste taastavate protseduuridega. Näiteks võib implantaate kasutada ka hammaste silla toetamiseks, et asendada mitut puuduvat hammast. Samuti saab neid kasutada koos proteesidega.

Kokkuvõtteks

Hammaste kaotamine ja sellele järgnev asendamine on oluline teema, millele peab rohkem tähelepanu pöörama. Kui esihamba kaotamine on ilmselgelt märgatav ja vajab kiiret asendamist, siis tagumiste hammaste puhul ei pruugi see nii ilmne olla. Siiski, hamba puudumisel tekivad mitmed probleemid, nagu naaberhammaste nihkumine, hambumuse muutused, kõne- ja mälumisraskused, esteetilised probleemid ning lõualuu kahjustused. Seetõttu on oluline puuduvad hambad kindlasti asendada.

Kui oled kaotanud ühe või mitu hammast, siis broneeri aeg konsultatsiooniks. Leiame sulle sobivaima lahenduse ja taastame suutervise ning julguse jälle naeratada!

Maxilla Hambakliinikus on implantaate paigaldatud juba üle 25 aasta. Implantaadi operatsioonide õnnestumise protsent on seni üle 99%. Paigaldame vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele nelja erineva tootja implantaate: Straumann, Ankylos, Nobel ja Megagen. Kõik kasutusel olevad materjalid ning tehnikad on kvaliteetsed ning vastavad kaasaegse hambaravi osutamisele.

Kõik implantoloogia arstid Maxilla hambakliinikutes on ala vaieldamatud professionaalid ning teostavad oma tööd pakkudes parimat kvaliteeti.