Korduma kippuvad küsimused – Invisalign kaperavi.

Q: Kas kapedega ravi on valulik?

A: Enamik inimesi tunnevad hammaste tundlikkust mõned päevad pärast uute kapede suhu asetamist. See on täiesti normaalne. See on märk sellest, et Invisalign kaped toimivad ja liigutavad hambaid õigesse asendisse. Tundlikkus taandub mõne päevaga.

Q: Kas kapede kandmine mõjutab kõnet?

A: Ravi alguses võib tekkida õrn susistamine. Mõne aja möödudes harjub keel kapedega ning igasugune väike võimalik muutus kõnes peaks taanduma. 

Q: Mida peaksin tegema, kui mu uus kape ei sobitu mu hammastega ja seda on raske paika saada?

A: Hammastel võtab aega kapede järgi paika liikumine. Väike ebamugavus- ja mittesobivustunne on normaalne. Tõsise mittesobivuse- või valutunde korral tuleks võtta ühendust oma raviarstiga.

Q: Kas on mingeid sööke, mida ei tohiks kapeid kandes süüa?

A: Üldiselt, ei. Kui teie arst ei ole määranud teisiti, siis erinevalt tavalisest breketravist võib kaperavi ajal süüa kõike mida tavaliselt. Kuna söömise ja joomise ajaks tuleb kaped alati eemaldada, siis ei avalda erinevate söökide ja jookide tarbimine kapedele mingit mõju.

Q: Kas kapesid kandes tohib juua külmasid ja kuumasid jooke?

A: Söömiseks ja joomiseks tuleb kaped eelnevalt suust eemaldada (välja arvatud vee joomiseks).

Q: Kas suitsetamine või mokatubakas võib kapesid määrida?

A: Soovitame kapesid kandes mitte suitsetada, tubakat närida või kasutada mokatubakat, sest see võib muuta kapede värvi.

Q: Miks osade mu kapede peal on väikesed kühmud?

A: Olenevalt ravist, võib olla mingis etapis vajalik hammaste liikumissuuna muutmiseks või suurema jõu rakendamiseks kasutada attachmente. Attachmendid on väikesed komposiidist kinnitused, mis paigaldatakse hammaste pinnale. Need omakorda sobituvad kapedel olevate “kühmude” sisse.

Q: Mis juhtub kui kape läheb katki või kaob ära?

A: Juhul kui kape on purunenud või ära kadunud, tuleks viivitamatult võtta ühendust oma arstiga. Tõenäoliselt soovitab arst hakata koheselt kandma, kas enda eelmise või järgmise etapi kapet. Seejärel tellib arst uue vajaliku kape/kaped, mis peaksid kohale jõudma nädala jooksul.

Q: Mis juhtub kui attatchment tuleb ära/läheb katki?

A: Sellisel juhul tuleks koheselt ühendust võtta oma arstiga. Attatchmendi saab hõlpsasti tagasi kinnitada.

Üldine

Mis on hambakaped?

Hambakaped on esteetilisem ja mugavam alternatiiv breketitele. Kaped toimivad sarnaselt breketitele, liigutades hambaid järk-järgult sobivasse asendisse. Kaped prinditakse välja spetsiaalselt sinu hammaste kuju järgi, kasutades digitaalseid mudeleid. Kapesid tuleb kanda 22h ööpäevas, st. kaped eemaldatakse söömise ajaks. Igat kapet kantakse vastavalt raviplaanile 1-2 nädalat.

Kas Invisalign tähendabki kapedega ravi?

Invisalign on üks esimesi firmasid, mis hakkas tootma individuaalseid kapesid hambumuse korrigeerimiseks. Enamik arste ka Eestis kasutab just Invisaligni kapesid. Invisalignil on ligi 7 miljonit patsienti üle kogu maailma. Lisaks Invisalignile pakuvad kapesid veel näiteks Clear  Correct, Easysmile, SmileDirectClub, AirNivol, Lumiliner ja paljud teised. Milliste kapedega töötab sinu arst, selgitatakse välja konsultatsioonivisiidil.

Kas mulle sobib kapedega ravi?

Kapedega ravi sobivust oskab täpsemini hinnata spetsialist, kellel on sertifikaat kapedega ravi teostamiseks. Kapede tehnoloogia areneb aja jooksul kiiresti ja ka keerulisemaid ravijuhte on võimalik kapedega lahendada.

Üldiselt alustatakse kapedega ravi vanuses, kus on hammaste vahetumine juba toimunud (11-12 aasta vanus). Samas on võimalik kapedega teostada ravi ka noorematel lastel vahelduvas hammaskonnas kui teostada ravi mitmes etapis ja/või kombineerida seda teiste raviaparaatidega.

Kui kaua kestab ravi?

Ravi kestvus oleneb ravi keerukusest. Breketravi keskmine pikkus on 16-18 kuud. Kapedega ravi pikkus on mõnevõrra lühem, keskmiselt 12 kuud. Kontrollvisiidid toimuvad iga 1.5-2 kuu tagant.

Kas tulemus on sama hea kui breketitega?

Lõpptulemus nii breketraviga kui ka kaperaviga on sama. Kindlasti tuleks läbi arutada enda raviarstiga eelnevalt soovitud tulemus ja selle saavutamiseks vaja minev raviplaan. Valides kaped on pärast raviplaani valmimist võimalus virtuaalselt näha ennustatavat lõpp-tulemust ja umbkaudsest ravi kestust.

Kui palju maksab kapedega ravi?

Ravi hind varieerub teenusepakkujast ja ravi keerukusest. Üldiselt jääb ravi maksumus 2500-5000 EUR vahele.  Paljudes kliinikutes on võimalus ravi eest tasuda osade kaupa.

KAPED VS BREKETID

Enne ortodontilise ravi alustamist tuleb tavaliselt patsientide poolt arstile palju küsimusi. Üha populaarsemaks on saanud küsimus, et kas ravi tuleks teostada breketite või kapedega. Kuidas seda otsustada?

Tähtis on siin kohal ära mainida, et ei ole olemas “ainuõiget” lahendust. Kõige olulisem ravi puhul on teostada õige raviplaan koos mudelite, fotode ja röntgenitega. Raviplaani koostamisel peab arst ka lähtuma patsiendi ootustest ja soovidest. 

Üks ortodontiline aparaat ei ole ilmtingimata parem kui teine. Eelkõige saab siin määravaks ravi keerukus ja patsiendi elustiil. 

All on toodud välja lühidalt nii breketitega kui kapedega ravi eripärad, et teha otsustamist lihtsamaks.

Breketid

Nähtavus

Breketeid on olemas erinevaid. Kõige traditsioonilisemad metallbreketid on kõige silmatorkavamakd. On olemas ka nö valged breketid ehk keraamilised breketid. Kõige esteetilisemad on lingvaalsed breketid ehk need, mis kleebitakse keele poole. Samas ei ole need keelele kõige mugavamad.

Eemaldamine

Breketeid eemaldatakse väga harva ravi kestvuse jooksul. Üldiselt jäävad breketid hammastele ravi algusest kuni lõpuni. Sellisel juhul ei ole vaja ise mõelda millegi suhu asetamsiele/eemaldamisele ja saab selle jätta arsti hooleks. Kui just breketit lahti ei hammusta, ei ole breketit ka võimalik ära kaotada.

Mugavus

Pärast breketite kleepimist on vajalik kõigepealt nendega harjuda. Nad võivad hõõruda põse ja huule limaskesta. Breketikaare otsad võivad torkida põse limaskesta. Breketi või breketikaare lahti tulemisel on vajalik esmaabi korras pöörduda oma arsti vastuvõtule, sest lahti tulnud osa võib hakata haiget tegema.

Hügieen

Breketravi ajal on kindlasti oluline jälgida korralikku suõõne hügieeni. Hammaste puhastamine saab olema keerulisem kui ilma breketiteta. Vajalik on spetsiaalse hambaniidi ja hambavaheharjakeste kasutamine. Arvestama peab, et söök võib jääda breketite ja hammaste vahele. Võib ka juhtuda, et raviarst eemaldab breketid enne ravi lõppu, sest patsiendi hügieen ei ole piisav ja sellisel juhul riskitakse “valgete laikude tekkega” (algav kaaries). ‘

Söömine

Breketravi ajal ei saa süüa väga kleepuvaid ja kõvasid toite, sest sellega kaasneb oht breketi lahti hammustamiseks. Soovitatav on toit võimalikult väikesteks tükkideks lõigata. 

Kaped

Nähtavus

Kaped on hetkel kõige vähem nähtavamad ortodontilised vahendid hammaste liigutamiseks. Kaped on tehtud spetsiaalsest läbipaistvast materjalist ja hammastele lisatud attatchmendid (hyperlink) on hammastega ühte värvi.

Eemaldamine

Kapesid on võimalik ära võtta ja suhu tagasi asetada vastavalt vajadusele. Soovitatav on neid hoida suus 22h ööpäevas. Juhul kui on vajadus mõni üksik päev kanda kapesid vähem kui 22h, on see võimalik. Sellisel juhul tuleb sama kapet kanda päeva-kahe võrra kauem edaspidi. 

Kapede eemaldamisega kaasneb oht, et kaped võivad ära kaduda. Samuti peab jälgima ise aega, kaua kapesid on kantud ja vahetama neid vastavalt arsti juhistele. 

Mugavus

Nii nagu ka breketitega võtab kapedega harjumine mõnevõrra aega. Kõige rohkem vajab harjumist nende eemaldamine enne sööki ja pärast tagasi suhu asetamine. Samuti võib olla ka alguses häiritud diktsioon. Üldiselt paari nädala jooksul harjutakse kapedega ära ja ka diktsioon muutub paremaks. 

Hügieen

Hammaste pesemine ja niiditamine ei muutu kapede kandmise ajal, sest kapesid on võimalik eemaldada. Küll aga lisandub hammaste pesule ka kapede puhastamine ja hooldus (hyperlink).

Söömine

Kaped suus on lubatud juua ainult vett. Muude jookide tarbimiseks ja söömiseks on vajalik kaped eemaldada. Kapede kandmise ajal kõige muu joomine peale vee võib tekitada hammastest kahjustusi. Jook jääb hammaste ja kape vahele, suhkur saab toimida hammastele kahjustavalt ilma, et sülg puhastaks ja neutraliseeriks hammaste pindasid.

Pärast sööki, enne kapede suhu asetamist, tuleks veenduda, et hammastele ei jäänud toidujääke. Suuõõne hügieen on kindlasti ka kapede kandmise ajal kõrgendatud tähelepanu all.