Ravidokumentide väljastamine

/Ravidokumentide väljastamine
­

Ravidokumentide väljastamise kord AS Maxillas

AS Maxilla ravidokumentide väljastamise kord on kooskõlas 25.mai 2018 kehtima hakanud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega.

Ravikaardi koopiat, röntgenülesvõtteid ja hammaste mudeleid väljastatakse

  • Patsiendile kohapeal – patsient täidab vastavasisulise avalduse ja esitab fotoga isikut tõendava dokumendi, mille alusel väljastatakse patsiendile kokkulepitud korras ravidokument(id).
  • Patsiendile e-maili teel – patsient täidab vastavasisulise  digiallkirjastatud avalduse, kus on patsiendi poolt välja toodud ka tema e-maili aadress, mille alusel edastatakse patsiendile e-maili teel ravidokument(id).
  • Patsiendi esindajale – patsiendi poolt digitaalselt allkirjastatud e-maili teel saadetud või allkirjastatud lihtkirjaliku volituse ja volitatud isiku isikut tõendava fotoga dokumendi esitamise alusel.
  • Kindlustusfirmadele ja advokaadibüroodele taotluse alusel (patsiendi poolt kirjalikult allkirjastatud või e-maili teel saadetud digiallkirjastatud taotlus).

Ravidokumendid väljastatakse avalduse saamisest alates 5 tööpäeva jooksul.

Tasuta on õigus saada patsiendil või tema esindajal ravidokumentidest tasuta koopiaid kuni 20 lehekülge ühe korra aastas. Alates 21. leheküljest tasub teabenõudja 0.19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Avaliku teabe seadus § 25).

Ravidokumentidest koopiate väljastamisest keeldumine

Patsiendi õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse järgmistel juhtudel:

  • kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Lae alla vorm ravidokumentide väljastamiseks siit – Avaldus delikaatsete isikuandmete väljastamiseks

Isikuandmete saamiseks palume pöörduda Maxilla Hambakliiniku administraatori poole või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile tallinn@www.maxilla.ee ; tartu@www.maxilla.ee ; elva@www.maxilla.ee

Blogi postitused