Privaatsusteatis

/Privaatsusteatis
­

AS Maxilla isikuandmete töötlemise kord

AS Maxilla järgib kohustust kaitsta oma patsientide privaatsust ning tagada seaduslik ja turvaline andmetöötlus. AS Maxilla kogub isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

Igasugune teave, mis võimaldab inimese isikut tuvastada kuulub isikuandmete hulka. Näiteks on inimese isikuandmed tema nimi, isikukood, kontaktandmed jne. Inimese eriliigiliste (delikaatsete) isikuandmete hulka kuuluvad ka tundlikumad andmed, näiteks andmed inimese tervisliku seisundi kohta.

Isikuandmete töötlemine on mistahes andmetega tehtav toiming sh. kogumine, salvestamine, muutmine, säilitamine, lugemine, piiramine, kustutamine jne. AS Maxilla töötleb isikuandmeid sh. delikaatseid terviseandmeid eriarstiabi ehk hambaraviteenuse osutamiseks. 

Töötleme Teie isikuandmeid:

  • registreerides vastuvõtule – registreerides vastuvõtule (kohapeal, e-maili teel, telefoni teel, veebibroneeringu kaudu) töötleme Teie andmeid (nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne.)
  • tulete hambaarsti (eriarsti) vastuvõtule – kogume andmeid Teie tervisliku seisundi kohta, et Teid diagnoosida ja ravida. 
  • registreerite oma lapse või eeskoste all oleva isiku meie vastuvõtule – Töötleme Teie isikuandmeid ja kontrollime Teie seotust patsiendiga. 
  • Teie laps või eeskoste all olev isik on tulnud meie juurde hambaarsti (eriarsti) vastuvõtule – Töötleme Teie isikuandmeid kontrollimaks Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile infot patsiendi terviseandmete kohta juhul, kui patsient või õiguskaitseorganid ei ole määranud teisiti.
  • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie kontaktandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks
  • taotlete enda (oma lapse või eeskoste all oleva isiku) ravidokumentide väljastamist – dokumentide väljastamine toimub AS Maxilla-s kooskõlas seaduslike alustega. Kasutame Teie nõusolekul andmeid dokumentide väljastamiseks.
  • Esitate meile ettepaneku või tänuavalduse – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmed (nimi) meie töötajate seas
  • Esitate meile kaebuse või teabenõude – kasutame Teie isikuandmeid kaebusega/teabenõudega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja kaebusele/teabenõudele vastamiseks. Kui olete saatnud meile päringu, millele saab vastata vaid mõni meie lepingulistest koostööpartneritest (järelmaksupakkuja, kindlustusselts jne.) siis edastame kirja õigele asutusele ja teavitame Teid sellest
  • kandideerite meile tööle – Lähtume Teie enda poolt jagatud andmetest ning andmetest, mida on võimalik koguda avalikest allikatest. Saates meile oma CV, annate nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks.

Telefonivestlus

Helistades meie kliinikute telefonile, kõik sisenevad ja väljuvad kõned salvestatakse parema klienditeeninduse huvides. Kõnesalvestusi säilitatakse 30 päeva. Kõnesalvestusi hoitakse turvalises serveris ja ligipääs kõnesalvestustele on vaid volitatud töötajal.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud e-kirjad säilitatakse Maxilla Hambakliiniku meilisüsteemis. Kõik meile muul moel edastatud kirjad/teave arhiveeritakse Maxilla Hambakliiniku dokumendihaldussüsteemis või hambaravitarkvara programmis Hammas.

Kirjadele/teabele on juurdepääsupiirang, mis tähendab, et andmetele on piiratud ligipääs. Väljastame andmeid vaid patsiendi nõusolekul või asutustele, kellel on seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. Haigekassa, Eesti Politsei, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jne. )

Videovalve

Kõikides Maxilla Hambakliinikutes on patsiendi, kliiniku ja kliiniku töötajate huvides videovalve. Videosalvestusi säilitatakse 30 päeva. Videosalvestusi hoitakse turvalises serveris ja ligipääs videosalvestustele on vaid volitatud töötajal.

 

Koduleht ja analüütika

AS Maxilla kasutab Google analüütikatarkvara ja kasutab seda kodulehe külastatavuse mõõtmiseks. Google analüütikatarkvara kasutab küpsiseid, et tuvastada kas kasutaja on antud veebilehel varem käinud või mitte. Kui olete varem meie kodulehte külastanud, on antud küpsised juba Teie veebilehitsejal olemas kui ei, siis pakub meie veebileht neid teie veebilehitsejale. Küpsiste edastamine on vajalik vaid statistilisel eesmärgil ja küpsiste järgi ei ole võimalik üksikkasutajat tuvastada. Selline tegevus EI edasta külastajate andmeid Googlele või meile.

Küpsiste piiramine või neist loobumine – oma veebilehitseja seadistustes on võimalik küpsiste kasutamine piirata.

 

Andmekaitsespetsialist

 

AS Maxilla juhatus on määranud andmekaitsespetsialisti. AS Maxilla andmekaitsespetsialisti poole võib pöörduda kõikide AS Maxilla isikuandmete töötlusega seotud päringute ja kaebustega e-mailil jette@maxilla.ee

Blogi postitused